Entertaiment service s.r.o.

Spolupráce s Občanským sdružením Kintari
Projekt Škola dětem na Lomboku

Spolupráce

Jsem velmi rád, že jsem měl možnost poznat paní magistru Janu Vozábovou, která velice vhodným, osobním a transparentním způsobem pomáhá dětem v Indonésii. Všechny projekty osobně realizuje a dohlíží, aby se pomoc dostala jen do pravých rukou, což je z mého pohledu u velkých projektů často problém. V roce 2009 občanské sdružení rekonstuovalo školu na Lomboku (s rozpočtem přibližně 60.000 CZK), podařilo se také vykopat studnu, která je vzhledem k nedostatku vody nesmírně důležitá. Letos se pro děti bude budovat hygienické zázemí. Na tento projekt díky našim klientům přispěji částkou 5.000 CZK a přeji sdružení mnoho spokojených dětských úsměvů.
podpis

Informace o sdružení

Občanské sdružení Kintari vzniklo především jako nadace, která chce pomáhat dětem a mladým umělcům v Indonésii. Výtěžek z kulturních akcí Kintari pořádaných v Indonésii i v Čechách, pomáhá především v oblasti vzdělání dětí v těch nejchudších oblastech Indonésie, přispívá na školní pomůcky, oblečení a boty. Kintari není velká organizace, pomáhat může jen v malém, ale i malá pomoc může třeba i jen jedinému dítěti změnit život. Kintari nepomáhá jen finančně, posílá do Indonésie sbírky, členové vyučují na školách v Indonésii, pomáhají mladým lidem dostat se na školy a těm nejchudším zajišťuje základní potřeby, jako je jídlo a lékařská pomoc.

Jak můžete pomoci i Vy?

Doporučuji zakoupit výrobky z Indonesie pomocí e-shopu nebo se s finanční pomocí obrátit na paní magistru Vozábovou pomocí kontaktních údajů.

Pomáháme Kintari